ons vak

crisiscommunicatie

Al ruim 30 jaar staan wij organisaties terzijde in uiteenlopende crisissituaties. Soms betreft de crisis een regelrechte ‘uitslaande brand’, in andere gevallen kan een smeulend vuur mede door onze adviezen nog bijtijds geblust worden. Een crisis kenmerkt zich onder andere door een plotseling aanzwellende, allesoverheersende aandacht op alle niveaus van de organisatie, vaak stevig aangewakkerd door media-aandacht. Het kan gaan om een arbeidsconflict, een product met defecten, een fraudezaak binnen een afdeling met groot afbreukrisico voor de gehele organisatie. De lijst is lang.

In crisissituaties helpen wij het management om snel de regie te herpakken, daadkracht en initiatief te tonen, en de organisatie spoedig weer ‘back to normal’ te brengen. Transparante communicatie en heldere lijnen naar alle betrokkenen zijn een succesvoorwaarde. Voor acute mediaoptredens kan desgewenst à la minute een professionele training worden verzorgd. Ook in een tijdelijke overname of uitbreiding van de woordvoering wordt door ons voorzien. Voorbereidende trainingen voor mogelijke crisissituaties worden eveneens door Winkelman en Van Hessen verzorgd.